Sikkerhetsbrakke

Arbeidsbrakker

Utvendig

Innvendig

Sikkerhetsvogner er forutsatt benyttet til akuttberedskap nær anleggsfronten. Den anbefales foliert signalgul, med grønne kors, i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Tegning stor
Les
Tegning Liten
Les
Tegning Størst
Les

Motta et tilbud på spesialcontainere:

Tilleggsutstyr