10

Offshorecontainer

Velg en modell

Utvendig

Lengde
2,991 m
Bredde
2,438 m
Høyde
2,591 m
Vekt
2250 kg

Innvendig

Containeren er produsert i samsvar med DNV Certification Notes 2.7-1 og NS-EN 12079. Dette er er særegent container ramme som er testet og sertifisert. Med dette menes at containeren er testet og sertifisert uten vegger, tak og dører, noe som at det er lett og småjustere containeren uten nye sertifikater. Vi kan også levere levere Offshore containere, som lager, verkstedsrom, kontrollrom etc., med vindu og dører. Containeren kan også leveres med brannsikring (A60_H120) EX-sikring, gassdetektor og tilfluktsrom for gass. Alt i samsvar med NORSOk Z-015.

Ingen tilgjengelig dokumentasjon.

Motta et tilbud på spesialcontainere:

Tilleggsutstyr